Lars Magnus Ericsson

Lars Magnus Ericsson föddes år 1846 på Nordtomta Gård i Värmland. Hans föräldrar var Erik Ericsson och Maria Jonsdotter. Gården han växte upp på var varken liten eller stor och han levde inte i fattigdom men allt förändrades för Lars Magnus när hans far dog. Han fick sluta skolan redan när han var fjorton år gammal efter att ha avlagt ett läsprov inför prästen och kunde därefter ge sig ut och söka arbete för att hjälpa sin familj. Han arbetade som smedlärling, jordbruksarbetare, gruvarbetare och som rallare. Han arbetade dels i de omgivande byarna men även i Norge. Lars Magnus visade tidigt prov på teknisk begåvning, redan som sjuttonåring byggde han Sveriges första telefon med hjälp av en låda, en metallplatta, en strömförande tråd och urinblåsan från en gris.

Då Lars Magnus Ericsson var fysiskt svag som ung befriades han från värnplikten. Hans fysiska svaghet gjorde också att han hade svårt att klara av att arbeta som rallare. Istället arbetade han som smedlärling vid flera gruvor och bruk. Han upplevde dock inte arbetet vid bruken och gruvorna som tillräckligt utvecklande och sökte sig istället till städer som Arvika och Karlstad. Arbetet som smed i städerna var dåligt betalt men Lars Magnus graverade sigill på sin fritid och det gav honom ett litet sparkapital. Sparkapitalet gjorde att han kunde flytta till Stockholm och börja arbeta hos Öller & Co. Han stannade hos denna telegrafverkstad i sex år, lärde sig mycket och blev företagets skickligaste arbetare. Tack vare sin skicklighet fick han statligt stipendium och kunde resa till Tyskland, Schweiz och Ryssland för att lära sig mer.

Företaget

Stipendiet som Lars Magnus Ericsson fick räckte till resor under fyra år men inte till uppehället. Han arbetade därför på flera företag i Tyskland och Schweiz men stannade aldrig länge hos samma företag, bara länge nog för att lära sig något nytt. År 1876 kom Lars Magnus åter till Stockholm och tillsammans med en god vän startade han sitt första egna företag. Företaget ägnade sig åt reparation och tillverkning av svagströmsapparater. Företaget höll till i ett kök på 13 kvadratmeter och verksamheten bestod främst av att reparera och installera telegrafapparater. 1877 var ett viktigt år i Lars Magnus Ericssons liv. Det var det året han träffade Hilda Simonsson, som både blev hans hustru och som kom att sköta mycket av företagets administration.

Telefoner

1877 var också året då Lars Magnus Ericsson för första gången hörde talas om Graham Bells uppfinning, telefonen. Lars Magnus lärde sig telefonens principer och fann även förbättringsmöjligheter hos Bells telefoner. 1877 levererades den första telefonen tillverkad av Lars Magnus Ericssons företag. Företaget flyttade snart till större och mer ändamålsenliga lokaler och tillverkning av telefoner och telefonväxlar blev huvudsysselsättningen för företaget. De svensktillverkade telefonerna var billigare och hade bättre ljudkvalitet än Bells telefoner och år 1892 förbättrades telefonerna ytterligare genom en telefonlur med högtalare och mikrofon i samma lur. 1896 grundades företaget LM Ericsson, ett företag som växte snabbt och som vid 1900-talets början hade över 1 000 anställda och som årligen tillverkade 50 000 telefoner. Lars Magnus Ericsson lämnade dock över ledningen av företaget 1901 och lämnade helt företaget 1903.

Jordbruk

Lars Magnus Ericsson hade år 1895 köpt ett jordbruk, Alby gård i dagens Botkyrka kommun. Det hårda arbetet med att grunda och driva LM Ericsson hade slitit hårt på Lars Magnus och han ville istället ägna sig åt att skapa ett mönsterjordbruk. Gården moderniserades, mekaniserades och elektrifierades. 1906 köpte Lars Magnus ytterligare ett jordbruk och överlät Alby gård till sin son, Gustaf Ericsson. Även det nya jordbruket, Hågelby gård, renoverades och moderniserades och blev ett mönsterjordbruk där Lars Magnus och Hilda levde fram till Lars Magnus död år 1926. Lars Magnus Ericsson var en lågmäld tillbakadragen person som ogillade all offentlighet. Som företagsledare var han generös och uppskattad av sina medarbetare och han delade bland annat ut aktier till chefer, förmän och till äldre arbetare.

Arvet efter Lars Magnus Ericsson

Lars Magnus Ericsson ägnade dagarna åt att tillverka telefoner och nätterna till uppfinningar och utveckling av telefoner och växlar. LM Ericsson växte med en våldsam hastighet under hela 1900-talet och företaget har idag över 90 000 anställda. LM Ericsson, senare kallat Ericsson, är ett företag som har haft mycket stor betydelse för utvecklingen av telefoner och telefoni. Vid slutet av 1970-talet utvecklades AXE, datorstyrda telefonväxlar, vilka idag är standard över hela världen. Företaget har också varit ledande inom utvecklingen av system för mobiltelefoni. 1988 hade Ericsson en marknadsandel på 40 % inom mobiltelefonisystem. Under 1990-talet var Ericsson en av världens ledande tillverkare av mobiltelefoner. Mobiltelefontillverkningen såldes 2012 till japanska Sony och Ericsson har sedan dess fokuserat sin verksamhet på tillverkning av mobila nätverk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *