Ingvar Kamprad

Ingvar Kamprad var en av Sveriges största entreprenörer och han grundade det internationellt kända möbelvaruhuset IKEA. Ingvar Kamprads far var av tyskt ursprung men han växte upp i Sverige och mötte Ingvars mor där. Ingvar bodde i Älmhult under sina första år, men växte sedan upp i Älmtaryd i Småland på den största herrgården i trakten med flera hundra hektar skog tillhörande ägorna. Ingvar Kamprad föddes 1926 och gick bort år 2018 när han var 91 år gammal. Redan som liten var han intresserad av försäljning då han redan som femåring började sälja tändstickor och som tioåring hade han utökat sin försäljning till att även inkludera fisk och andra typer av produkter. Ingvar var inte mer än 17 år när han grundade IKEA.

Ingvar Kamprad är ett välkänt namn i Sverige vilket inte är konstigt med tanke på IKEA:s storhet och betydelse för Sverige. Ingvars historia är inspirerande för unga entreprenörer och bevisar att något kan påbörjas i en liten skala och senare växa sig riktigt stort och framgångsrikt. I sitt privata liv var Ingvar gift två gånger, först 1950 – 1961 med Kerstin Wadling och tillsammans adopterade de en dotter vid namn Annika. Hans andra äktenskap varade från 1963 fram till hustruns bortgång år 2011. Margaretha Stennert hette hans andra fru och de fick tillsammans tre söner som alla är affärsmän i dagsläget. Ingvar bodde kvar i Småland ända fram till sin bortgång 2018, då han dog i sviterna av en lunginflammation, 91 år gammal.

Början för IKEA

IKEA grundades år 1943 som ett postorderföretag där Ingvar sålde bland annat pennor, smycken och klockor. Möbelförsäljningen påbörjades år 1947 och det var inte förrän 1953 som möbelutställningshallen öppnade i Älmhult. Två år senare började de sälja egendesignade möbler. Namnet IKEA är en akronym vald av Ingvar Kamprad; den står för I(ngvar) K(amprad) E(lmtaryd) A(gunnaryd). Elmtaryd är den äldre stavningen för gården Älmtaryd som Ingvar växte upp på och som ligger i socknen Agunnaryd. IKEA är ett namn som nu är välkänt världen runt för sina möbler och även för sin svenska mat som de erbjuder även utomlands. 1958 öppnades det första IKEA-varuhuset i närheten av utställningshallen i Älmhult, och det varuhuset stod sedan modell för de nya som byggdes i både Sverige och resten av världen.

Platta paket lockade kunderna

Tro det eller ej så är de platta paketen en av IKEAs största framgångsfaktorer. Konkurrenterna blev irriterade över IKEA:s billiga priser och IKEA blev sedan bojkottat av flera företag. De platta paketen skapades för att göra varorna lättare att frakta och de introducerades redan 1955. IKEA:s “tag själv lager” introducerades 1970 och det är också en faktor som bidragit till framgången då detta gör att IKEA kan hålla låga priser vilket lockar kunderna. Få var nog de som trodde att Ingvars postorderföretag skulle leda till att bli ett så stort företag som det är idag, runt om i hela världen. Ingvar Kamprad hade verkligen en fallenhet för affärer och det är därför han är en av de mest framgångsrika affärsmännen som Sverige någonsin har haft.

Ingvar Kamprads arbete för välgörande ändamål

Ingvar Kamprad har gjort mycket gott för pengar han har tjänat på sitt entreprenörskap. IKEA har ett socialt program som bland annat ger pengar och varor till Unicef och Rädda Barnen i olika länder. De ger också stöd till forskning gällande exempelvis barnhälsa. Det är den holländska stiftelsen Stichting IKEA Foundation som sköter denna del av verksamheten. Efter att Ingvars fru gått bort skapade han en ny stiftelse vid namn Familjen Kamprads Stiftelse, som arbetar för forskning och utbildning i första hand i Småland. Den arbetar bland annat också för bättre livskvalitet för äldre, en mer levande landsbygd och bättre miljö. Som ni ser har Ingvar Kamprad gjort en hel del för att ge tillbaka till samhället, vilket inte bara tyder på att han var en bra entreprenör utan även en godhjärtad man.

Utmärkelser

Ingvar Kamprad har erhållit en del utmärkelser genom åren, vilket inte är konstigt med tanke på att han har hjälpt till att sätta Sverige på kartan internationellt. Han har bland annat fått H.M. Konungens medalj av 12:e storleken i Serafimerordens band år 2004 och även blivit utnämnd till Riddare av 1. klass av Kungliga Vasaorden. 1992 fick han Ingenjörsvetenskapsakademiens stora medalj i guld och han har också blivit utnämnd till hedersdoktor vid tre olika svenska universitet. Ingvar Kamprad är ett stort namn i Sverige och med all rätt. Han var en av Sveriges största entreprenörer och IKEA är ett företag som kommer fortsätta att sätta Sverige på världskartan med sina framgångar. Ingvar Kamprad kom långt från att börja med att sälja tändstickor som barn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *