Adolf H. Lundin

Den lilla gossen Adolf H. Lundin föddes en kall vinterdag år 1932, i Sveriges huvudstad Stockholm. Trots mycket goda familj- och uppväxtförhållanden var det nog få som kunde drömma om att Lundin faktiskt skulle bli en så framgångsrik mogul som han blev. Hans liv och de beslut han fattade har varit omtvistade och beroende på vem som berättar, skrivs den svenska historien om. Oavsett vad man tycker om Adolf H. Lundin är det svårt att förneka att han är en av de mest välkända och framgångsrika svenska företagare vi någonsin haft i vårt land. Vid sin död år 2006 ska han ha varit god för cirka 90 miljarder kronor. Det tycker vi är skäl nog för att titta lite närmare på hans liv och prestationer.

Lundins entreprenörskap låg huvudsakligen förlagt inom olje- och gasindustrin, där han var mycket aktiv och engagerad. Han var ordförande och styrelsemedlem i några utav världens största bolag för produktion av olja och gas. Han var en stolthet för sin familj då han 1956 examinerades från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm med fina betyg. Strax därefter skulle han dock komma att vara med om sitt första bakslag, då han vid sina besök i Colombia misslyckades med att hitta olja åt storpampen Shell. Det är viktigt att ha i åtanke att alla de stora företagarna har gått igenom en rad bakslag, och att det inte är antalet gånger man faller som spelar roll för framgången, utan antalet gånger man reser sig upp igen. Det som förenar dessa stora män och kvinnor är att de aldrig gav upp.

Misslyckanden och framsteg

Fler motgångar skulle komma att drabba Adolf H. Lundin. Vid 1970-talets början samlade han ihop ett par kompisar från förr och startade en råvarufond, kallad Austro. Ett flertal förmögna investerare valde att satsa pengar i fonden, som dock tyvärr skulle komma att gå under i samband med den s.k. “Poseidon-bubblan”. Bubblan sprack när priserna på nickel fluktuerade kraftigt. Denna flopp påverkade inte bara Lundin själv utan också hela hans familj som blev illa tvungna att sälja sitt storslagna hus i Genève och istället flytta ut på landet. Lundin gav dock inte upp och turen skulle vända. Han hade aktier i bolaget Gulfstream, som bedrev verksamhet i Qatar, ett enda gigantiskt gasfält. Lundin sålde sina aktier och blev omedelbart en oerhört förmögen man.

Imperiet börjar växa

Med de nya pengarna på fickan kunde Adolf starta sitt eget företag, International Petroleum. Efter en sammanslagning med ett annat bolag blev det nya företaget, Lundin Oil, slutligen uppköpt för 470 miljoner dollar. En kanonaffär för Adolf som gav honom en säregen position på marknaden. När Lundin Petroleum startades år 2001 var framgången ett faktum, företaget börsnoteras och man fick prospekteringstillgångar i flera länder i Afrika samt i Iran och Ryssland. Bara ett år senare får man även tillgångar i Europa, Sydamerika och Asien. Lundin Petroleum skulle komma att bli Adolf H. Lundins sista bolag, och det var genom de stora framgångar han rönte med den verksamheten som han vid sin död år 2006 värderades till hela 90 miljarder kronor. Imperiet var ett faktum och Adolf H. Lundin var en av Sveriges mest framgångsrika företagare.

Kritik och konflikter

Som med alla stora framgångssagor finns det även i Adolf H. Lundins historia berättelser om en hel del konflikter och kritik. Man kan ifrågasätta Lundins motiv och etiska förmåga i det att han totalt ignorerade FN:s bojkott mot apartheid i Sydafrika. Vid detta tillfälle bröt hans bolag upp guld i det krigshärjade landet och Lundin viftade bort hatstormen som småpotatis. Han var även delaktig i svartlistade företag som plundrade Kongo-Kinshasa på naturtillgångar under kriget. Även Sverige fick hård kritik i detta skede då man uppfattade vårt land som medbrottsling. Lundins företag gjorde också affärer med diktaturregimer och FN anklagade mogulen för att bidra till ett förvärrande av konflikten i bland annat Khartoum, genom att man brände ner byar och fördrev lokalinvånare då det skulle göras plats för transportvägar.

Sammanfattning

Den som önskar sammanfatta Adolf H. Lundins liv har en hel del arbete framför sig. Det är nämligen inte lätt att få en konkret bild utav honom. Vi kan konstatera att han var involverad i en hel del tvivelaktiga affärer som visserligen satte både honom själv och Sverige på kartan, men som bidrog till destruktiva förhållanden världen över. Olje- och gasindustrin är en bransch som innehåller oerhörda mängder pengar, och det är lätt att göra sig själv riktigt rik om man är beredd att gå över en hel del lik. Oavsett vad man anser om Adolf H. Lundin står det helt klart att han fortfarande idag, mer än 10 år efter sin död, kan räknas som en av Sveriges mest framgångsrika och mäktiga företagare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *